Jak zarabiać na giełdzie?

Jak zarabiać na giełdzie?

Wyłącz przez

Zarabianie na giełdzie sprowadza się do wyboru akcji konkretnych spółek oraz ich kupna, a następnie sprzedaży w optymalnym momencie czasu. W praktyce inwestor ma szansę zarabiać na dwa sposoby: na zmianie kursu giełdowego danego waloru oraz na ewentualnej dywidendzie, która jest wypłacana przez niektóre spółki, jako procent od zrealizowanych zysków.

 

Inwestując na giełdzie można stosować różnego rodzaju techniki inwestycyjne, a stosowane metody w główniej mierze zależą od osobowości inwestora, jego doświadczenia, preferencji, czy awersji do ryzyka . Niektórzy inwestorzy inwestują tylko w spółki dywidendowe, są także tacy, którzy grają krótkoterminowo (tzw. spekulanci). Spekulanci zarabiają wyłącznie na przewidywanych zmianach cenowych dokonując niejednokrotnie kupna i sprzedaży tych samych akcji kilka razy w ciągu jednego dnia.

Niezależnie od wybranej strategii inwestycyjnej warto pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, podejmowanie jakichkolwiek zleceń kupna lub sprzedaży powinno być poprzedzone szczegółową analizą techniczną lub fundamentalną. Po drugie, nie wolno unikać emocjom, które w przypadku inwestycji GPW bywają bardzo złym doradcą. Impulsywne reakcje prowadzące do zbyt gwałtownych decyzji inwestycyjnych nierzadko są powodem strat, których można by uniknąć podchodząc do tematu na spokojnie. Po trzecie, nie warto słuchać, ani naśladować innych inwestorów. Racjonalnie działający inwestor powinien gromadzić, jak najwięcej informacji płynących z rynku i kierować się własnymi przemyśleniami i analizami. Po czwarte, należy zadbać o dywersyfikację portfela.

Właściwie zbudowana strategia zarządzania finansami powinna zawierać zarówno elementy oszczędzania, jak i inwestowania, dlatego oprócz akcji warto mieć w swoim portfelu mniej ryzykowne instrumenty takie, jak np. obligacje skarbowe. Istotna jest również dywersyfikacja pozioma, zgodnie z którą należy się wystrzegać się inwestowania całości kapitału w akcje tylko jednej spółki lub grupę spółek działających w tej samej branży.